ข้าราชการตำรวจ สภ.บึงนาราง
 
- งานการเงิน การบัญชี
- งานจราจร
- งานป้องกันและปราบปราม
- งานสืบสวน
- จนท.วิทยุ สื่อสาร
- งานธุูรการงานสอบสวน
- งานธุรการกำลังพล
- งานูธุรการงานป้องกันปราบปราม
- เสมียนประจำวัน
- พลขับ
- สิบเวร
- รักษาสถานที่สำคัญ
- เดินรายงาน